Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft in de loop van 2007 een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling.

Hij heeft daarbij rekening gehouden met de aard en omvang van de Porceleyne Fles en de daarbij gewenste deskundigheid en ervaring van de commissarissen. U kunt deze profielschets hier downloaden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende zeven leden:

De heer M.C. Udink – voorzitter (1958)

Partner UdinkSchepel Advocaten
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Archeologisch Diensten Centrum N.V.
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 21 mei 2003

 

De heer C. Bikkers (1950)

President Carolus Panifex Holding
Lid Raad van Bestuur & Voorzitter Audit Team Roularta Media Group N.V.
Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Quantore Europe u.a.
Vicevoorzitter Bedrijfspensioenfonds voor de Banden & Wielenbranche
Direct aandelenbelang: 31.345 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 24 mei 2011

De heer J.P. Honegger (1993)

Historicus/Luitenant in Zwitserse Strijdkrachten
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse en Zwitserse
Eerste benoeming: 8 september 2020

H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme (1972)

CEO De Parme Design, oprichter Pearl Design
Bestuurslid Jumping Amsterdam, Bestuurslid Stichting Paard Verbindt, Ambassadeur Prinses Máxima Centrum
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

De heer W.W.J.T. Broekman (1977)

Managing Director Boron Management B.V.
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

Mevrouw S. de Clercq (1971)

Managing Director Sotheby’s Nederland
Bestuurslid Museum Panorama Mesdag, bestuurslid Duivenvoorde Foundation
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

Rooster van aftreding

2023

De heer C. Bikkers

De heer M.C. Udink

2024

De heer J.P. Honegger

2025

De heer W.W.J.T. Broekman

mevrouw S. de Clercq

H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme

Foto: Frieda Mellema | Uniquole

Dividendbeleid

Koninklijke Porceleyne Fles is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren in de vorm van een keuzedividend, waarbij de aandeelhouders kunnen kiezen tussen cashdividend of aandelen. Of over een bepaald boekjaar dividend wordt vastgesteld en wat de hoogte van dat dividend zal zijn, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de resultaten van de vennootschap in het voorafgaande boekjaar. Daarbij geldt met het oog op de doelstelling van lange termijn waardecreatie dat een gezonde solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap altijd voorop staat. Het bedrag dat niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal worden toegevoegd aan de reserves van NV Koninklijke Porceleyne Fles.

  • Bij het doen van dividenduitkeringen moet worden voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving
  • NV Koninklijke Porceleyne Fles evalueert haar reserverings- en dividendbeleid jaarlijks als apart agendapunt tijdens de Algemene Vergadering.

Historie uitbetaald dividend:
Boekjaar                   2018
Type dividend          keuze
Per aandeel (EUR)  0,50
Bedrag cash (EUR) 21.264,68
aantal Stock             32.764