Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling.

Hij heeft daarbij rekening gehouden met de aard en omvang van de Porceleyne Fles en de daarbij gewenste deskundigheid en ervaring van de commissarissen. U kunt deze profielschets hier downloaden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende zes leden:

De heer M.C. Udink – voorzitter (1958)

Partner UdinkSchepel Advocaten
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Archeologisch Diensten Centrum N.V.
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 21 mei 2003

 

De heer C. Bikkers (1950)

President Carolus Panifex Holding
Lid Raad van Bestuur & Voorzitter Audit Team Roularta Media Group N.V.
Direct aandelenbelang 32.179 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 24 mei 2011

De heer J.P. Honegger (1993)

Medewerker, Zwitsers Ministerie van Buitenlandse Zaken
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse en Zwitserse
Eerste benoeming: 8 september 2020

H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme (1972)

Oprichter De Parme Design
Bestuurslid Jumping Amsterdam, bestuurslid Stichting Paard Verbindt, ambassadeur Prinses Máxima Centrum, beschermvrouwe van het Young Leaders Program
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

De heer W.W.J.T. Broekman (1977)

Managing Director Boron Management B.V.
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

Mevrouw S. de Clercq (1971)

Senior Director, Senior specialist, Managing Director Sotheby’s Amsterdam
Raad van Bestuur Panorama Mesdag, Den Haag
Raad van Toezicht Duivenvoorde Foundation, Voorschoten
Raad van Advies Museum MORE in Gorssel/Kasteel Ruurlo
Aandelenbelang: 0 stuks gewone aandelen
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 9 september 2021

Rooster van aftreding

2024

De heer J.P. Honegger

2025

De heer W.W.J.T. Broekman

Mevrouw S. de Clercq

H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme

De heer C. Bikkers

2027

De heer M.C. Udink

Foto: Frieda Mellema | Uniquole

Dividendbeleid

Koninklijke Porceleyne Fles is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren in de vorm van een keuzedividend, waarbij de aandeelhouders kunnen kiezen tussen cashdividend of aandelen. Of over een bepaald boekjaar dividend wordt vastgesteld en wat de hoogte van dat dividend zal zijn, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de resultaten van de vennootschap in het voorafgaande boekjaar. Daarbij geldt met het oog op de doelstelling van lange termijn waardecreatie dat een gezonde solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap altijd voorop staat. Het bedrag dat niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal worden toegevoegd aan de reserves van NV Koninklijke Porceleyne Fles.

  • Bij het doen van dividenduitkeringen moet worden voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving
  • NV Koninklijke Porceleyne Fles evalueert haar reserverings- en dividendbeleid jaarlijks als apart agendapunt tijdens de Algemene Vergadering.

Historie uitbetaald dividend:
Boekjaar                   2018
Type dividend          keuze
Per aandeel (EUR)  0,50
Bedrag cash (EUR) 21.264,68
aantal Stock             32.764