Privacy Policy

Privacy Reglement

Eigendom
Deze website is eigendom van NV De Porceleyne Fles, Postbus 11, 2600 AA te Delft. Onze webmaster is bereikbaar onder email adres: info@royaldelft.com.

Gegevensregistratie van bezoekers
Als u onze website bezoekt dan herkent onze webserver de domeinnaam van de server van waaruit is ingelogd. Als u geen eigen domeinnaam heeft dan herkennen wij slechts de domeinnaam van uw provider. Verder kunnen wij geen gegevens van een bezoeker achterhalen tenzij informatie door de bezoeker zelf aan ons wordt verstrekt door middel van bijvoorbeeld het bestellen van een publicatie of het zenden van een e-mail.Bv De Porceleyne Fles verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: orderverwerking, uitvoering van de koopovereenkomst die via de website van bv De Porceleyne Fles is gesloten, versturen van door u aangevraagde informatie, klachtafhandeling, informatievoorziening (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, e-mail of per telefoon), verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes). Gegevensverstrekking aan derden: bv De Porceleyne Fles gebruikt aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. bv De Porceleyne Fles verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de verstrekker van de gegevens.

Geaggregeerde gegevens
bv De Porceleyne Fles kan achterhalen welke pagina’s van de website worden geraadpleegd en hoeveel keer deze pagina’s worden geraadpleegd. Er kan echter geen enkele relatie worden gelegd tot personen of bedrijven die deze pagina’s raadplegen.

Beveiliging van gegevens
Het verstrekken van informatie en/of persoons- en bedrijfsgegevens via deze website geschiedt geheel voor rekening en risico van de verstrekker. Weliswaar zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, echter een 100% garantie tegen ‘computer-inbraak’ kunnen wij helaas niet verstrekken.

Hyperlinks
Indien u via deze site gebruik maakt van een hyperlink naar een andere website dan vervallen de bepalingen van dit reglement aangezien bv De Porceleyne Fles niet weet hoe met gegevens op andere websites wordt omgegaan. Een en ander is dan ook voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat in uw computer wordt opgeslagen indien u bepaalde onderdelen van onze website bezoekt. Bij een volgende bezoek wordt u door onze website als het ware herkend. Onze site maakt gebruik van cookies. Indien u dat niet wenst kunt u uw eigen webbrowser dusdanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat er gewaarschuwd wordt zodra een cookie naar u wordt gezonden.

Inzage
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen: bv De Porceleyne Fles, Postbus 111, 2600 AA te Delft.