Investor relations

Over N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

De vennootschap Porceleyne Fles is opgericht op 1 februari 1904 als voortzetting van de onderneming welke is aangevangen op 28 maart 1653. Vanaf 1954 is de Porceleyne Fles genoteerd aan de Amsterdamse Effecten Beurs Euronext Amsterdam. Er werd door de Porceleyne Fles vrijwillig het structuurregime toegepast. Op 26 november 2003 gaven de aandeelhouders van de Porceleyne Fles op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders hun goedkeuring aan bepaalde wijzigingen in de bestuursstructuur. Vervolgens vond op 19 december 2003 een statutenwijziging plaats. Door deze statutenwijziging werd het vrijwillig ingestelde structuurregime afgeschaft en de zeggenschap van de aandeelhouders versterkt.

De directie van de Royal Delft Group bestaat uit dhr. H. Schouten – CEO.

Informatie is verkrijgbaar bij mevrouw C. Kleute onder tel.nr.: 015 76 00 895.

Foto: Frieda Mellema | Uniquole

Lees verder