Corporate Governance

Op 9 december 2003 werd de definitieve Nederlandse Corporate Governance Code (hierna genoemd de code) bekend gemaakt, de code is laatstelijk herzien in 2022. Deze code treedt in werking met ingang vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2023. De herziene code Corporate Governance 2022 is geïmplementeerd.

In de code zijn zogenaamde best practice-bepalingen verwoord. De Royal Delft Groep gebruikt de code als leidraad in het proces van verdere verbetering van de Corporate Governance. Overigens tekent de Royal Delft Group, met veel waardering voor de code, aan dat een aantal van de verwoordde “best practices” minder goed past bij de kleinere beursvennootschappen.

Ook meent de Royal Delft Group dat bij de besluitvorming de kosten, die de invoering van bepaalde practices met zich mee brengt, in ogenschouw moeten worden genomen. Deze overwegingen leiden ertoe dat Royal Delft Group, ook op termijn, afwijkt van enkele aanbevelingen van de code.

Foto: Frieda Mellema | Uniquole